So sánh giữa nhà phố trên thiết kế và đời thực

Các hình ảnh được sưu tầm từ DSGN.VN. Nếu các bạn thích thì có thể ủng hộ bên DSGN.

Mình xem trọng quyền sở hữu trí tuệ của tác giả nên mình xin phép tác giả để mình được đăng ảnh ở bài này. Nếu tác giả bộ ảnh không thích mình đăng thì có thể liên lạc mình và mình sẵn sàng gỡ bài này xuống.

Mục đích trang web này là sưu tầm mẫu nhà đẹp và chia sẻ kiến thức về nhà phố. Các nội dung chia sẻ này là phi lợi nhuận.

Một số hình ảnh so sánh các mẫu nhà phố trên thiết kế so với đời thực đã thi công.

Nhà phố trên thiết kế
Nhà phố thi công ngoài đời thực
Nhà phố trên thiết kế
Nhà phố thi công ngoài đời thực
Nhà phố trên thiết kế
Nhà phố trên thiết kế 2
Nhà phố thi công ngoài đời thực
Nhà phố trên thiết kế
Nhà phố thi công ngoài đời thực
Nhà phố trên thiết kế
Nhà phố thi công ngoài đời thực
Nhà phố trên thiết kế
Nhà phố thi công ngoài đời thực
Nhà phố trên thiết kế
Nhà phố thi công ngoài đời thực

Thân mến

Nhà Đẹp Uy Tín

Chia sẻ kiến thức nhà phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.